top of page

Undervisningen

I begynnelsen av semesteret bruker elevene litt tid på å bli kjent og bli trygge på hverandre gjennom trygghetsøvelser. Improvisasjon er en sentral del av opplegget i alle grupper hvor man jobber med å komme mer i kontakt med den naturlige fantasien vi alle sitter inne med. Her deler elevene egne tanker og følelser med hverandre i et scenisk uttrykk. De jobber med å slippe seg løs, samtidig som de samarbeider og lytter til hverandre. Det å både gi plass og tørre å ta sin plass i en gruppe er viktige læring i improvisasjon.

For de minste

For de minste (5-8 år) er barnets naturlige lek og fantasi en sentral del av opplegget. Instruktørene bruker mye musikk, rytmeøvelser, improvisasjon, historiefortelling, miming osv i undervisningen.

Åpen fantasitime

Før jul har vi  «ÅPEN FANTASITIME», med familie og venner som publikum. Her kan de få et innblikk i hva gruppene har jobbet med det første halvåret på Minkens Barne- og Ungdomsteater.
Etter jul begynner alle gruppene å jobbe mer intensivt mot forestillinger. De vises under «DE UNGES TEATERFESTIVAL»,  Alle forestillingene under “De Unges Teaterfestival” er åpne for familie, venner og øvrig publikum. Adgangen er gratis for alle!

For de største

For de større elevene (9-19) jobber vi mer med bevissthet om egne uttrykk, stemmebruk og tekstanalyse, kroppsbevissthet og improvisasjon.

bottom of page