top of page

Personvern

minkens.no

MINKENS TEATERSKOLE AS

Org.nr: 932 560 089

 

Denne erklæringen gir informasjon om hvordan MINKENS TEATERSKOLE AS håndterer persondata for brukere av teaterets tjenester.

Hovedansvarlig for databehandlingen hos MINKENS TEATERSKOLE AS er daglig leder, Julie Johansen

Behandling av persondata

Persondata er informasjon som kan kobles til en identifiserbar enkeltperson. MINKENS TEATERSKOLE AS verdsetter ditt personvern og bruker kun persondata som er nødvendig for å oppfylle våre forpliktelser og yte utmerket service til våre kontakter, i tillegg til persondata som vi er pålagt å oppbevare i henhold til bl. a. bokføringsloven.

 

Behandling av persondata, slik som innsamling, registrering, lagring og utlevering er underlagt spesielle regler. MINKENS TEATERSKOLE AS er ansvarlig for databehandling, og alle persondata behandles i samsvar med personopplysningsloven og annet personvernregelverk.

 

MINKENS TEATERSKOLE AS sin databehandling inkluderer hovedsakelig kontaktinformasjon, bestillings- og betalingsinformasjon, samt korrespondanse og annen informasjon som er relevant for behandlingsformålet.

Våre kunders fakturadetaljer lagres og håndteres på en sikker måte av oss ved hjelp av pålitelige og autoriserte tjenester. Alle faktureringstransaksjoner utføres internt, i full overensstemmelse med gjeldende personvernlovgivning.

Anvendelse av persondata

Vi behandler følgende persondata i følgende sammenhenger:

Kommunikasjon med foresatte ved MINKENS TEATERSKOLE AS, samt leverandører og øvrige samarbeidspartnere.

Dette inkluderer behandling av kontaktinformasjon for ovennevnte, og formålet med behandlingen er å gi oppfølgning, kommunisere med nevnte, og oppfylle avtaler og forpliktelser.

Interaksjon med brukere av MINKENS BARNE- OG UNGDOMSTEATER

Dette inkluderer behandling av kontaktinformasjon, betalingshistorikk, kontaktlogg etc.. Formålet med behandlingen er å svare på henvendelser fra MINKENS BARNE- OG UNGDOMSTEATER brukere, utføre bestilling og betaling, samt levere tjenester. Vi sender også informasjon til brukere av våre tjenester. Behandling utføres på grunnlag av avtale, legitim interesse eller samtykke.

Nettsideaktivitet / informasjonskapsler

Vi holder oversikt over nett-trafikk, som ikke kan spores tilbake til den enkelte bruker.

Minkens.no bruker noen få informasjonskapsler (cookies) for analyseformål. Les mer om informasjonskapsler her.

Deling av persondata

Vi vil ikke dele dine persondata med andre, med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag kan være en avtale med deg eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjon.

Retting og sletting av personvernopplysninger

Vi lagrer ikke personopplysninger lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen. Lengre lagring kan være nødvendig for å oppfylle eventuelle lovpålagte plikter – for eksempel etter regnskapslovgivningen.

Det er viktig at opplysningene vi har lagret er riktige og oppdaterte. Du oppfordres derfor til å ta kontakt med oss om du oppdager feil. Du kan også kontakte oss dersom du ønsker innsyn i hvilke personopplysninger vi har lagret om deg, eller du ønsker å bli slettet fra våre systemer.

Dine rettigheter

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen, og kreve rett til dataportabilitet. 

Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no.

For å ta i bruk dine rettigheter må du sende oss skriftlig informasjon om hva henvendelsen gjelder til: minkens.no@gmail.com

Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon, før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss, ved å legge ved kopi av pass eller annen gyldig legitimasjon. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg – og ikke noen som gir seg ut for å være deg.

Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss, ved å sende en skriftlig henvendelse til: minkens.no@gmail.com

Klager

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her, eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet.

Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.

bottom of page