top of page

Samtykke for

bilder og video

Jeg, den undersignede, er forelder eller lovlige verge til barnet som er navngitt i dette skjemaet. Jeg forstår at MINKENS BARNE- OG UNGDOMSTEATER ønsker å ta bilder og video av mitt barn i forbindelse med teateraktiviteter og at disse bildene og videoene kan bli brukt på MINKENS BARNE- OG UNGDOMSTEATER sin  nettside (minkens.no).

Jeg gir herved mitt samtykke til at MINKENS BARNE- OG UNGDOMSTEATER kan ta bilder og video av mitt barn og bruke disse bildene og videoene som beskrevet ovenfor. Jeg forstår at mitt barns navn ikke vil bli offentliggjort sammen med bildene og videoene uten ytterligere samtykke.

Jeg forstår at jeg kan trekke dette samtykket tilbake når som helst ved å kontakte MINKENS BARNE- OG UNGDOMSTEATER på mail minkens.no@gmail.com. Dersom samtykket trekkes tilbake, vil MINKENS BARNE- OG UNGDOMSTEATER stoppe all videre bruk av bildene og videoene, men det kan ikke garanteres at bilder og video som allerede er publisert kan fjernes.

Jeg bekrefter at jeg har lest og forstått innholdet i denne samtykkeerklæringen.

bottom of page