top of page

Påmelding

Minkens Barne- og Ungdomsteater åpnet sine dører i oktober 1992 og holder sentralt til i Josefinesgate 12, ved Bislett. Teaterskolen favner barn og unge fra hele byen og vi har grupper fra mandag til fredag med elever fra 5-20 år, samt workshops og seminarer for voksne.

Gruppene er inndelt etter alder og i hver gruppe er det mellom 8 og 14 elever og undervisningsopplegget er selvfølgelig tilpasset den enkelte gruppe og de forskjellige alderstrinn.Undervisningen foregår ukentlig for hver gruppe og strekker seg gjennom skoleåret.

"I et samfunn som ofte er preget av konkurranse, håper vi å kunne stimulere barn og ungdom til å bruke den fantasien vi alle i utgangspunktet er utstyrt med, og bevisstgjøre de mange uttrykksmåter vi alle sitter inne med   – hver på vår måte."                                                                                                                                                        Minken

MINKENS
TEATERSKOLE

Påmelding